به سایت انجمن صنایع سلولوزی بهداشتی ایران خوش آمدید
سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

تهران، سيد جمال الدين اسد آبادي، بين ۲۰ و ۲۲، شماره ۱۹۲، طبقه سوم

هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

نیما بصیری طهرانی
رئیس هیئت مدیره
حسن آتش پوش
عضو هیئت مدیره
محمدرضا هاشمیان
بازرس
محمد مهاجر
نایب رئیس هیئت مدیره
مهران ابول نژادیان
عضو هیئت مدیره
هاشمعلی حسنی
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
حسن زالی
دبیـــــــر

Search