به سایت انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران خوش آمدید
شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
ورود  \/ 
x
x
x
ثبت  \/ 
x

تهران، سيد جمال الدين اسد آبادي، بين ۲۰ و ۲۲، شماره ۱۹۲، طبقه سوم

هیات مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

حسن آتش پوش
رئیس هیئت مدیره
مهران ابول نژادیان
عضو هیئت مدیره
محمدرضا هاشمیان
بازرس
محمد مهاجر
نایب رئیس هیئت مدیره
هاشمعلی حسنی
عضو هیئت مدیره
نیما بصیری طهرانی
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
حسن زالی
دبیـــــــر

Search